Moorgreen Reservoir Carp Fishery

Reservoir Residents

2015 Captures - present

24lb 5oz. May 2017
1

22lb 9oz. May 2017
2

34lb Crocodile. May 2017
3

28lb 4oz Fat Common. May 2017
4

24lb 8oz. May 2017
5

24lb 8oz. May 2017. (2)jpg
6

21lb 15oz. May 2017
7

29lb. May 2017
8

24lb 8oz. May 2017. (1)jpg
9

26lb 6oz Baby Fat Common. May 2017. Dugout
10

19lb. May 2017. Goose Point
11

28lb 10oz Elvis. May 2017
12

25lb. May 2017
13

28lb 8oz. May 2017. Beginners Peg
14

18lb 3oz. May 2017. Beginners
15

31lb 7oz. May 2017. Beginners
16

25lb. May 2017. Beginners Peg
17

22lb. May 2017. Peg 1
18

27lb. May 2017. Beginners Peg
19

22lb. may 2017. Peg 1 (1)
20

27lb+ Big Lin. May 2017. Beginners
21

23lb 4oz. May 2017. Jungle side Weedy Bay
22

27lb 6oz Big Lin. April 2017. Gate 1 (1)
23

21lb. April 2017. Beginners
24

22lb. April 2017. Gate 1
25

6lb 2oz Winston. April 2017
26

6lb 2oz Winston. April 2017 (1)
27

27lb 6oz Big Lin. April 2017. Gate 1
28

35lb Crocodile. April 2017. Beginners
29

35lb Crocodile. April 2017. Beginners (2)
30

Greasley Estate