Moorgreen Reservoir Carp Fishery

Reservoir Resident

Captures 2016 - present

18lb 12oz. June 2017
151

26lb 3oz. June 2017
152

34lb 8oz Crocodile. June 2017
153

25lb Big Lin. June 2017
154

26lb 5oz. May 2017.
155

Net shot. May 2017.
156

24lb 5oz. May 2017
157

22lb 9oz. May 2017
158

34lb Crocodile. May 2017
159

28lb 4oz Fat Common. May 2017
160

24lb 8oz. May 2017
161

24lb 8oz. May 2017. (2)jpg
162

21lb 15oz. May 2017
163

29lb. May 2017
164

24lb 8oz. May 2017. (1)jpg
165

26lb 6oz Baby Fat Common. May 2017. Dugout
166

19lb. May 2017. Goose Point
167

28lb 10oz Elvis. May 2017
168

25lb. May 2017
169

28lb 8oz. May 2017. Beginners Peg
170

18lb 3oz. May 2017. Beginners
171

31lb 7oz. May 2017. Beginners
172

25lb. May 2017. Beginners Peg
173

22lb. May 2017. Peg 1
174

27lb. May 2017. Beginners Peg
175

22lb. may 2017. Peg 1 (1)
176

27lb+ Big Lin. May 2017. Beginners
177

23lb 4oz. May 2017. Jungle side Weedy Bay
178

27lb 6oz Big Lin. April 2017. Gate 1 (1)
179

21lb. April 2017. Beginners
180

Greasley Estate