Moorgreen Reservoir Captures

Reservoir Residents

Captures 2016 - Present

22lb. September 2017
91

6lb. September 2017
92

29lb Elvis. September 2017
93

8lb+ Kennys Fish. September 2017
94

22lb 15oz. September 2017
95

22lb 6oz. September 2017
96

17lb 2oz. September 2017
97

15lb 15oz. September 2017
98

27lb 2oz Wez's Mirror. September 2017
99

26lb+ Big Wilf. September 2017
100

23lb 14oz Apple Slice Mirror. September 2017 (1)
101

23lb 14oz Apple Slice Mirror. September 2017
102

28lb 2oz. September 2017
103

20lb Near Leather. September 2017
104

20lb Silver Common. September 2017
105

20lb Scaly Mirror. September 2017
106

Low 20lb Common. September 2017
107

20lb+ Linear. September 2017
108

20lb+ Common. September 2017
109

27lb 15oz Baby Big Girl. September 2017
110

33lb 12oz Crocodile. September 2017
111

31lb 10oz C Scale Common. September 2017
112

11lb. August 2017
113

Two-tone Common. August 2017
114

20lb+. August 2017 (1)
115

20lb+. August 2017 (2)
116

20lb+. August 2017
117

9lb 4oz Sidney. August 2017
118

34lb Crocodile. August 2017
119

7lb 8oz Herbert. August 2017
120

Greasley Estate