Moorgreen Reservoir Captures

Reservoir Residents

Captures 2016 - Present

26lb 6oz Big Wilf. June 2017 (1)
181

23lb 7oz. June 2017. Muds
182

25lb 8oz. June 2017. Muds
183

22lb. June 2017. Muds
184

20lb 5oz. June 2017. Muds
185

21lb 5oz. June 2017. Muds
186

25lb. June 2017
187

28lb Baby Big Girl. June 2017
188

24lb 8oz. June 2017
189

18lb 8oz. June 2017
190

27lb 4oz. June 2017
191

23lb 10oz. June 2017
192

22lb 9oz. June 2017
193

17lb 2oz. June 2017
194

21lb 9oz. June 2017
195

25lb 8oz. June 2017
196

10lb. June 2017
197

18lb 9oz. June 2017
198

18lb 12oz. June 2017
199

26lb 3oz. June 2017
200

34lb 8oz Crocodile. June 2017
201

25lb Big Lin. June 2017
202

26lb 5oz. May 2017.
203

Net shot. May 2017.
204

24lb 5oz. May 2017
205

22lb 9oz. May 2017
206

34lb Crocodile. May 2017
207

28lb 4oz Fat Common. May 2017
208

24lb 8oz. May 2017
209

24lb 8oz. May 2017. (2)jpg
210

Greasley Estate