Moorgreen Reservoir Carp Fishery

Reservoir Residents

2015 Captures - present

22lb. September 2016 (1)
121

19lb. Septermber 2016
122

23lb+. September 2016
123

32lb 3oz Unknown Thirty. September 2016
124

22lb. September 2016
125

19lb+. April 2016
126

19lb+. April 2016 (2)
127

19lb+. April 2016 (1)
128

25lb. August 2016. Shallows
129

23lb. September 2016. Shallows
130

22lb 10oz. September 2016. Shallows. (1)
131

22lb 10oz. September 2016. Shallows
132

23lb. August 2016. Shallows
133

19lb 10oz. August 2016
134

20lb 4oz. August 2016
135

32lb 8oz Crocodile. August 2016
136

27lb 2oz. August 2016. Peg 3
137

9lb 4oz. August 2016. Reserve
138

9lb 4oz. August 2016. Reserve (1)
139

31lb 7oz Crocodile Common. August 2016. Peg 3
140

25lb 6oz. August 2016
141

23lb. August 2016. Peg 8
142

23lb. August 2016. Back & Beyond
143

Long Common. August 2016. Beginners Peg
144

Double figured Common. August 2016. Beginners Peg
145

20lb+. August 2016. Beginners Peg
146

20lb+ Linear. August 2016. Beginners Peg
147

23lb. July 2016. Peg 1
148

23lb. July 2016. Peg 5
149

18lb. July 2016. Peg 5
150

Greasley Estate