Moorgreen Reservoir Carp Fishery

Reservoir Resident

Captures 2015 - present

22lb 10oz. September 2016. Shallows
211

23lb. August 2016. Shallows
212

19lb 10oz. August 2016
213

20lb 4oz. August 2016
214

32lb 8oz Crocodile. August 2016
215

27lb 2oz. August 2016. Peg 3
216

9lb 4oz. August 2016. Reserve
217

9lb 4oz. August 2016. Reserve (1)
218

31lb 7oz Crocodile Common. August 2016. Peg 3
219

25lb 6oz. August 2016
220

23lb. August 2016. Peg 8
221

23lb. August 2016. Back & Beyond
222

Long Common. August 2016. Beginners Peg
223

Double figured Common. August 2016. Beginners Peg
224

20lb+. August 2016. Beginners Peg
225

20lb+ Linear. August 2016. Beginners Peg
226

23lb. July 2016. Peg 1
227

23lb. July 2016. Peg 5
228

18lb. July 2016. Peg 5
229

24lb 2oz. July 2016. Peg 6
230

18lb. July 2016. Peg 6
231

31lb Crocodile Common. July 2016
232

22lb. July 2016. Peg 1
233

22lb. July 2016. Peg 1 (1)
234

23lb Octopus. July 2016. Goose Point
235

24lb Baby Fat Common. July 2016
236

22lb. July 2016
237

33lb 10oz Crocodile. June 2016
238

16lb 2oz. June 2016. Beginners Peg
239

34lb 2oz Crocodile Common. June 2016. Beginners Peg
240

Greasley Estate