Moorgreen Reservoir Carp Fishery

Reservoir Resident

Captures 2016 - present

20lb+ Common. September 2017
61

27lb 15oz Baby Big Girl. September 2017
62

33lb 12oz Crocodile. September 2017
63

31lb 10oz C Scale Common. September 2017
64

11lb. August 2017
65

Two-tone Common. August 2017
66

20lb+. August 2017 (1)
67

20lb+. August 2017 (2)
68

20lb+. August 2017
69

9lb 4oz Sidney. August 2017
70

34lb Crocodile. August 2017
71

7lb 8oz Herbert. August 2017
72

BH double-f Common (3). August 2017
73

BH double-f Common (2). August 2017
74

BH double-f Common (1). August 2017
75

BH double-f Common. August 2017
76

21lb. August 2017
77

21lb 8oz. August 2017
78

6lb 8oz Elsie May. August 2017 (1)
79

6lb 8oz Elsie May. August 2017
80

25lb 6oz. August 2017
81

20lb+ Common. August 2017
82

Pretty Lin. August 2017
83

23lb Upside down Common. August 2017
84

27lb 10oz. August 2017. (1)
85

27lb 10oz. August 2017
86

15lb 4oz. July 2017
87

7lb 14oz Jane. August 2017. Shallows
88

7lb 4oz Black Spot Mirror. August 2017. Dugout
89

7lb 3oz Black Spot Mirror. August 2017
90

Greasley Estate