Moorgreen Reservoir Carp Fishery

Reservoir Resident

Captures 2016 - present

20lb+. June 2016 (3)
301

20lb+. June 2016 (2)
302

26lb 4oz Fat Common. June 2016
303

25lb 8oz. June 2016
304

21lb. June 2016
305

22lb. June 2016
306

24lb. June 2016 (2)
307

25lb. June 2016 (2)
308

25lb. June 2016
309

26lb 8oz Big Wilf. June 2016
310

31lb+ Crocodile. May 2016
311

29lb 8oz Angry Annie. May 2016
312

29lb 8oz Angry Annie. May 2016 - Copy
313

28lb Angry Annie. June 2016. Peg 1
314

20lb+. May 2016 (6)
315

20lb+. May 2016 (15)
316

20lb+. May 2016 (12)
317

20lb. May 2016
318

18lb. May 2016
319

12lb. June 2016. Peg 1
320

20lb+. June 2016. Peg 1 (3)
321

20lb+. June 2016. Peg 1
322

20lb+. June 2016. Peg 1 (2)
323

20lb+. June 2016. Peg 1
324

20lb+. June 2016. Peg 1 (4)
325

20lb+. May 2016 (14)
326

20lb+. May 2016 (14) - Copy
327

20lb+. May 2016 (13)
328

20lb+. May 2016
329

20lb+. May 2016 (8)
330

Greasley Estate