Moorgreen Reservoir Captures

Reservoir Residents

Captures 2016 - Present

28lb 4oz Fat Common. May 2017
301

24lb 8oz. May 2017
302

24lb 8oz. May 2017. (2)jpg
303

21lb 15oz. May 2017
304

29lb. May 2017
305

24lb 8oz. May 2017. (1)jpg
306

26lb 6oz Baby Fat Common. May 2017. Dugout
307

19lb. May 2017. Goose Point
308

28lb 10oz Elvis. May 2017
309

25lb. May 2017
310

28lb 8oz. May 2017. Beginners Peg
311

18lb 3oz. May 2017. Beginners
312

31lb 7oz. May 2017. Beginners
313

25lb. May 2017. Beginners Peg
314

22lb. May 2017. Peg 1
315

27lb. May 2017. Beginners Peg
316

22lb. may 2017. Peg 1 (1)
317

27lb+ Big Lin. May 2017. Beginners
318

23lb 4oz. May 2017. Jungle side Weedy Bay
319

27lb 6oz Big Lin. April 2017. Gate 1 (1)
320

21lb. April 2017. Beginners
321

22lb. April 2017. Gate 1
322

6lb 2oz Winston. April 2017
323

6lb 2oz Winston. April 2017 (1)
324

27lb 6oz Big Lin. April 2017. Gate 1
325

35lb Crocodile. April 2017. Beginners
326

35lb Crocodile. April 2017. Beginners (2)
327

35lb Crocodile. April 2017. Beginners (1)
328

April 2017. Beginners
329

April 2017. Beginners (6)
330

Greasley Estate